Mattress-text nor

Erosjonssikring av løsmasse rundt betongkonstruksjoner i havet

Vi leverer løsning for sikring av løsmasse i skråninger, rundt pilarer og andre utsatte steder der betongkonstruksjoner står i eller ved havet.

Det vil ofte gjelde kaier, men kan også gjelde broer, moloer, osv.

Den tekniske løsningen er bruk av en fleksibel stålarmert betongmadrass som tilpasses det enkelte sted. Betongmatten dekker det utsatte området, og vil stoppe all erosjon permanent.