Payday loan

Kaier og pirer

De kraftige sidepropellene gjør størst erosjonsskade på kaiene.

Størst erosjonsskade gjør de kraftige sidepropellene som brukes når skipene legger til og fra kaien.

Les mer..

Pilarer og bredder

erosjonssikring-av-elver

Sikring av pilarer, kulverter, elvebredder og andre områder som utsettes for erosjon fra strømmende vann.

Les mer..

Analyse og prosjektering

erosjonssikring-analyse

Kartlegging av bunnforhold, vannstrømmer og tilstand på kaianlegg. Utarbeidelse av rapport, og forslag til erosjonssikringstiltak.

Les mer..

Marecom medlem i PIANC

logo120

Organisasjonen består av eksperter innenfor konstruksjon, bygging og drift av infrastruktur knyttet til sjøtransport. Målet er å utveksle erfaringer og studier innenfor kosteffektiv og bærekraftig infrastruktur. Dette vil hovedsakelig dreie seg om kaier, havner, moloer, terminaler, osv. Erosjonssikring er et av områdene det jobbes med, og Marecom AS har derfor valgt å melde seg inn i organisasjonen.

PIANC publiserer en rekke artikler og studier innenfor området maritim infrastruktur. Du kan lese mer om organisasjonen her: www.pianc.org

 

Aktuelt fra Marecom