Payday loan

Fergekaien i Svolvær

svolvaer fergekai

small fergekai1small fergekai2small fergekai3small fergekai4

I 2004 ble første erosjonssikring fra Marecom AS lagt ut som et prøveprosjekt i samarbeid med Statens Vegvesen. Man hadde problemer med utvasking av kaifyllingen under fergekaia i Osan, Svolvær. Kaifyllingen ble tildekket med en stålarmert betongmadrass på 11 x 21 meter. Denne dekket fyllingen fra kaikaret, mellom kaipilarene, og ned til om lag 10 meters dyp.

Sammenlign bildene: Se hvordan erosjonssikringen ser ut etter 6 år ved klikke her.

vegvesen1 vegvesen2

Tiltaket har vært evaluert i flere omganger, og konklusjonen er at det har fungert etter hensikten. Siste inspeksjon ble gjort av Multikonsult AS i Narvik over 6 år senere, og påviste at beskyttelsen var fullt intakt.