Payday loan

Kaier sikres mot erosjon fra kraftige sidepropeller

Havnesjef Oddvar Simonsen går nye veier for å sikre at Havøysund Havn skal tåle hurtigruteanløpene de kommende årene. Kraftige sidepropeller på de moderne Hurtigrutene skaper så sterk strøm at fyllingene under kaiene vaskes ut. Resultatet blir sig i fyllingen, og undergraving av kaifundamentene.

-Vi var nødt til å gjøre noe, sier Simonsen. Dette er erosjonsskader som man ikke kan vente med. Tung last flyttes rundt på kaidekket og kaiplassen, og det er viktig at grunnen og fundamenteringen holder.

oddvar simonsenOddvar SimonsenEtter å ha vurdert alternative løsninger valgte havnesjefen en ny teknisk løsning for å sikre fyllinger og løsmasser mot videre erosjon. I forrige uke ble to store betongmadrasser med fleksible stålarmeringer lagt ut på bunnen fra kaifundamentet og hele veien ut til under kaikanten. Madrassene dekker et område på 15 x 21 meter. Hver av madrassene veier over 100 tonn, og beskytter området mot videre utvasking.

-Vi har tro på denne løsningen, sier havnesjefen. Nå gjenstår det bare å se hvordan det hele utvikler seg gjennom vinteren. Vi gjør en ny befaring og evaluering til våren.

Et nordnorsk selskap har levert den tekniske løsningen med bruk av armerte betongmadrasser. Selskapet Marecom AS ligger på Melbu i Vesterålen, og har spesialisert seg på erosjonssikring av løsmasser som utsettes for utvasking fra strømmende vann. Kaier, bropilarer, vassdrag og moloer er eksempler på anlegg hvor dette er et problem.

-Vi har vært igjennom en lang utviklingsperiode for denne metoden, sier daglig leder Jens Winther i selskapet. Første betongmadrass ble lagt ut i Svolvær i 2004 for å sikre fyllingen under kaien der. Prosjektet var vellykket, men ble vurdert som kostbart. Nå har selskapet effektivisert, og lagt en stor del av produksjonen til India for å få ned kostnadene. Dette har gjort at metoden er blitt konkurransedyktig i forhold til alternative løsninger, mener han.

havoeysund hurtigrutenHurtigruten ved kai i HavøysundUtleggingen av erosjonssikringen i Havøysund foregikk over 2 dager, og forstyrret ikke hurtigruteanløpene eller annen skipstrafikk. Et team av fagfolk arbeidet sammen for å få jobben gjort; tre personer fra leverandøren Marecom AS, dykkere og betongbiler fra Alta, kranbil med mannskap fra stedet, samt mannskap fra Havøysund Havnevesen.

Flere lokale tilskuere stakk innom i løpet av de tre dagene, og flere ble imponert over de kraftige dimensjonene. 15 leveranser fra betongbiler skulle til for å fylle madrassene, som inneholder 82,5 kubikkmeter med betong. Betongen ble fraktet hele veien fra Alta.

-Beskyttelsen er stabil og varig, forsikrer leverandøren. Det kommer ikke strømmende vann til der beskyttelsen er lagt ut, og løsmassene er derfor sikret, sier teknisk leder i Marecom AS, Bjørn Atle Nilsen.

havoysund

 

Marecom garanterer at betongmadrassen er holdbar i minst 60 år.