Payday loan

Kaier og pirer

De kraftige sidepropellene gjør størst erosjonsskade på kaiene.

Størst erosjonsskade gjør de kraftige sidepropellene som brukes når skipene legger til og fra kaien.

Les mer..

Pilarer og bredder

erosjonssikring-av-elver

Sikring av pilarer, kulverter, elvebredder og andre områder som utsettes for erosjon fra strømmende vann.

Les mer..

Analyse og prosjektering

erosjonssikring-analyse

Kartlegging av bunnforhold, vannstrømmer og tilstand på kaianlegg. Utarbeidelse av rapport, og forslag til erosjonssikringstiltak.

Les mer..

1-siders presentasjon av Marecom AS i pdf - klikk her for å laste ned i utskriftsversjon.

 

 

Ny teknologi for erosjonssikring av løsmasser

Erosjonsskader på grunn av utvasking av løsmasser koster samfunnet store summer hvert år.erosion-damages

Marecom har utviklet en stålarmert betongforskaling som egner seg svært godt for tildekking av løsmasser på steder der utvasking er et problem. Typiske steder er kaifyllinger som utsettes for propellstrøm, rundt brokar og pilarer, på elvebredder og i skråninger under vann der det er gjort mudringsarbeid.

Forskalingen er fleksibel, robust og varig. Sammenlignet med tradisjonell plastring varer dette lengre, og Marecom garanterer minst 60 års levetid.

Konstruksjon

Forskalingen er laget av en kraftig polyester duk, er forsterket med utvendig nylonbånd og er armert innvendig med et nettverk av galvanisert stålwire. Forskalingen kan designes for hvert enkelt tilfelle. I Svolvær ble det f.eks. i 2004 lagt ut en forskaling på 11 x 22 meter, og med en gjennomsnittlig tykkelse på 23 cm. Den rommet om lag 56 m3 betong, og veide rundt 140 tonn. Forskalingen ligger fortsatt fullt intakt under kaien, og har beskyttet effektivt mot erosjon.

 

 betongmadrass  armeringsnett  avstandsholder

Konstruksjon: Kraftig PES-duk laget som en vanntett madrass. Den er armert med stålwire, og holdes sammen av en rekke kraftige avstandsholdere. Forskalingen tåler stort støpetrykk, og egner seg godt ved og under vann.