Payday loan

Kaisikring

Kaier dimensjoneres ofte i dag for å vare i 100 år. Erosjonssikring blir som regel et svakt punkt. Det normale er at fyllingene må utbedres flere ganger i løpet av kaiens levetid.

Erosjonen viser seg ofte ved at grunnen siger ned i kaiområdet, og under kaifundamentene. Finmassen i kaifyllingene vaskes ut av kraftige vannstrømmer, og den grovere massen blir dermed ustabil. Utrasing blir en følge, og man har sett flere eksempler på at til og med stor plastringsstein flytter seg eller raser ned skråningen.

Utvaskingen skyldes som regel jetstrømmer fra kraftige sidepropeller, selv om det også kan komme av bølgepågang under sterk strøm og uvær. Er plastringen av kaiskråningen ikke utført nøyaktig vil erosjonen vise seg raskt.

De nye hurtigrutene er eksempler på skip som skaper problemer med erosjon ved flere kaier. «Trollfjord» har tre tunnelpropeller (thrustere) foran med en samlet motorkraft på over 4.200 hestekrefter. Når disse tas i bruk skytes en kraftig vannstrøm inn under kaien på et begrenset område, og kan flytte på løsmasser opp til ganske store dimensjoner.

Marecom's løsning

Metoden er å tildekke det utsatte området med en stålarmert, fleksibel betongmadrass. Madrassen dekker løsmassene under, og forhindrer videre erosjon. Madrassen kan legges ut som en del av en permanent sikring på nye kaianlegg, eller kan brukes i ettertid for å stoppe erosjonsutviklingen.

Erosjonssikring av kaier

erosjonssikring-av-kaier02

Eksempel på erosjonsskader under kai. All finmasse er vasket ut i kaiskråningen, og kaifundamentet er flere steder fullstendig undergravd.

Kaifundament i løse luften

erosjonssikring-av-kaier03

Kaifundamentet henger i løse luften flere steder. Gropen som vannstrømmene har gravde ut er meterdyp. Betong fylles inn fra baksiden for å tette hullene og gi bedre bæring.

Erosjon er stoppet

erosjonssikring-av-kaier04

Videre erosjon er stoppet med Marecom- systemet. 100-tonns betongmadrasser er lagt ut over det kritiske området for å beskytte løsmassene mot vannstrømmene.