Payday loan

Analyse og prosjektering

Hvert prosjekt er unikt, og krever individuelle løsninger. For eksempel er ingen kaier like. Faktorer som bunntopografi, flomål, vindforhold, strøklengde (dønninger mot land), kaianleggets arkitektur og skipstrafikk vil skape ulike erosjonsforhold rundt, kaifundamenter og i kaiskråninger. Marecom's konsept er fleksibelt, og kan tilpasses ulike behov.

En naturlig fremgangsmåte vil være å gjøre et grundig analysearbeid først:
  • Kartlegge bunnforhold rundt kaien.
  • Kartlegge strømstyrke og belastningspunkter under og ved kaia.
  • Studere kaiens arkitektur.

 

Dette oppsummeres i en rapport som deretter legges til grunn for utarbeidelse av forslag til løsning. Marecom's konsept vil kun bli foreslått dersom dette er den beste løsningen.

Analyse og prosjektering gjøre som et forprosjekt, og finansieres separat. Marecom AS benytter underleverandører som er spesialister på hver sine felt.