Hovedfokus hos Marecom er erosjonsbeskyttelse av løsmasser som utsettes for strømmende vann.

marecom-madrassenUndergraving og utvasking av fyllinger, skråninger og konstruksjoner representerer store problemer og økonomiske tap over hele verden. Det er et underutviklet område der man som regel benytter seg av gamle metoder som ofte ikke holder mål.

Flere metoder og tiltak kan brukes for å reparere og beskytte løsmasser. En analyse av hvert enkelt case vil gi grunnlag for forslag til løsninger.

Marecom besitter en unik teknologi som egner seg særlig godt der løsmasser utsettes for ekstrem vannbelastning. Det er en fleksibel, stålarmert betongmadrass som kan lages etter mål. Den beskytter løsmassene permanent. Investeringen betaler seg gjennom betydelig reduserte vedlikeholdskostnader over kaianleggets levetid.

Madrassen består av en sterk og robust PVC eller PES beskyttet trippelvevd duk. Innvendig er det et nettverk av galvanisert stålwire som gir solid armering til betongen. Armeringen holder seg i midten av madrassen under utstøpning gjennom et system av patenterte avstandsholdere. Utenpå madrassen er det et nettverk av sterke, vevde bånd som forsterker duken slik at den kan holde fasongen og stå imot støpetrykket. Grunnkonseptet er anvendelig til en rekke formål, og gir rom for design i flere retninger.

marecom-madrassen CAD-1 marecom-madrassen CAD-2 marecom-madrassen CAD-3

Betong til madrassen kan blandes på stedet med stedlig masse. Utlegging og utstøpning kan ofte gjøres uten å skape hindringer for den daglige virksomheten på kaia eller anlegget. Dette vil i mange tilfeller gjøre Marecom-konseptet til et svært konkurransedyktig alternativ. Investeringen i erosjonssikring vil betale seg over tid gjennom betydelig reduserte vedlikeholdskostnader.